Šahovksa trgovina Muba - Chess and Games Online Shop Muba - Šahovska ura, šahovnica, vrtni šah, šahovske figure
   Mobile device website mode    
  
  
Najdi izdelek  
muba-bk.si | chessgamesshop.com      
Kategorije
  
Akcijska ponudba

 Osnovni podatki

 DOMOV  |  Osnovni podatki
Navodila za uporabo

 • Šahovske ure
  • DGT 960

   Šahovska ura DGT 960

   OSNOVNA NAVODILA ZA UPORABO ŠAHOVSKE URE DGT 960
   1. Nastavite uro za uporabo
   2. Prižiganje in ugašanje
   3.Merjenje casa DGT960
   4. Zacasna zaustavitev ure
   5. Priprava na zacetek igre
   6. Zvocni signal
   7. Nastavitve
   8. Merilni modili pri uri DGT960 (nacini merjenja)
   9. Spreminjanje nastavitev med igro
   10. Chess960 position functions


   1. Nastavite uro na zagon
   DGT960. Odprite uro za zagon DGT960 uporablja CR2032-3V baterijo. Ce je baterija že zelo na minimumu, se bo na ekranu pojavilo opozorilo. Uporabite enako baterijo za menjavi in jo vstavite v prostor za baterijo v smeri pušcice, ki je narisana v tem prostoru.
   2. Prižiganje, ugašanje
   Ura se prižge, vsakic ko jo odprete in ugasne takoj, ko jo zaprete. Prižigate in ugašate jo lahko tudi s pritiskom na tipko on/off.
   3. Merjenje casa DGT960
   Ob prvi uporabi je ura nastavljena na osnovno nastavitev in sicer 5 minut na igralca. Zvok je prižgan Trikotni znakci utripajo, kar pomeni, da je ura v fazi nastavitve, Za pricetek igre pritisnite tipko start/stop. Trikotni znakci bodo nehali utripati, kar pomeni, da naj bi en igralec zacel igrati. Ko nekdo po potezi pritisnite na glavni gumb, se bo cas zacel odštevati nasprotniku in obratno.
   4. Zacasna zaustavitev ure
   Odštevanje se lahko med igro zaustavi s pritiskom na Start/Stop tipko . Z novim pritiskom, jo zopet poženete.
   5. Zacetek igre
   Pritisnite On/Off button in nastavitve bodo enake kot pri prejšnji igri.
   6. Zvocni signal
   Prižgete ali ugasnete ga lahko kadarkoli med igro s pritiskom na tipko za zvok (sound) . Ce je zvok prižgan, bodo slišni zvocni signali za zadnjih pet sekund pred potekom casa.
   7. Nastavitve
   Za spremembo casa za igro pritisnite and/or tipko Dokler se ne pojavi željen cas za igranje. Ce veckrat pritisnete na to tipko, se bo nastavljanje casa spreminjalo hitreje.Ko cas preseže 20 min, se bodo na ekranu pojavile ure in minute.. Pod 20-imi minutami pa so vidne še sekunde. Za nastavitve samo enega igralca se premaknite s tipko and/or po ekranu dokler ne utripajo samo casovne nastavitve željenega igralca (timelimit)
   Pritiskajte na and/or tipkodokler se ne pojavi željen cas. Na podoben nacin lahko nastavite druge casovne možnosti kot so na primer zamik casa, dodatni cas na potezo in podobno.
   8. Merilni modili pri uri DGT960 (nacini merjenja)
   Ura DGT960 vam omogoca razlicne nacine merjenja casa
   Merilec potez Vsak igralec ima dolocen cas namenjen za vsako potezo posebej. Ko igralec odigra potezo, zopet dobi cas odmerjen za posamezno potezo. V primeru, da v odmerjenem casu ni odigral poteze se na ekranu pokaže zastavica.
   Merilec igre
   Vsak igralec dobi dolocen cas, katerega lahko po svoje razdeli med celotno igro. Ce igralec porabi svoj cas, se na zaslonu pokaže zastavica. Nato zacne ura dodajati cas (»count up« mode), kar je tudi oznaceno na zaslonu.
   Merilec igre – dodajanje casa
   Ce ste nastavili cas obema igralcema 0:00, potem ura avtomatsko zacne dodajati cas, pri cemer se zastavica na zaslonu ne prikaže.
   Merilec igre + odštevalnik
   Ta cas je enak nacinu »Merilec igre«, le da pri tem casu vsak igralec, ko porabi svoj cas dobi še dodatek casa, ki se zacne odštevati. Ko igralec porabi še ta cas, se na zaslonu pokaže zastavica. Ura ne preklopi na »Merilec igre – dodajanje casa«.
   Merilec igre + bonus
   Merilec igre + bonus je enak programu »Merilec igre«, le da se tu igralcu, ko odigra potezo doda še dodatek casa, k preostanku celotnega casa za razmišlanje. Ko igralec porabi ves svoj cas, se na zaslonu pokaže zastavica.
   9. Spreminjanje nastavitev med igro
   Nastavitve lahko spreminjate tudi med igro. Ustavite uro z start/stop tipko. Z and/or tipko se pomikajte po nastavitvah dokler ne pridete do dela, ki ga želite spremeniti (zacne utripati). Spremenite kakor želite, nato se zopet z and/or tipko premaknete do konca nastavitev. Igro nadaljujete z ponovnim pritiskom na start/stop tipko.
   10. Chess960 pozicijske funkcije
   S to tipko lahko prikažete ali skrijete del ekrana »chess960«. Ce pritisnete to tipko, ko ura ne tece, bo zacel utripati znakec kocka. Zdaj lahko:
   - pustite uri, da izbere nakljucno zacetno pozicijo Pojavila se bo številka pozicije kot tudi pozicije figur za to številko. S tipko and/or izberite številko pozicije, da pricne utripati. Z or tipko lahko sedaj spreminjate številke pozicij.
   Na podoben nacin lahko psreminjate tudi pozicijo figur.

   Zapri navodila

  • DGT 2010

   Šahovsk ura DGT 2010
   Navodila za uporabo DGT 2010

   Nacini igre:

   1. Hitri cas in blitz (Možnosti 1, 2 in 3)
   Najpreprostejša nastavitev. Vsak od igralcev dobi dolocen cas, v katerem mora odigrati vse poteze.

   2. Cas + giljotina (Možnosti 4 in 5)
   Najprej ima vsak igralec doloceno casovno obdobje z dolocenim številom potez, sledi ti. giljotina, za zakljucek igre. Pri giljotini se cas doda obema igralcema, ko prvi porabi ves zacetni cas.

   3. 2x cas + giljotina (Možnosti 6 in 7)
   Še pocasnejši zacetek igre, kjer se najprej igra dvojno obdobje z dolocenim casom, sledi giljotina. Premik med casovnimi obdobji se zgodi, ko prvi igralec porabi dolocen cas.

   4. Cas s ponavljanjem (Možnosti 8 in 9)
   Vsak od igralcev dobi ponavljajoce obdobje ene ure, v katerem mora opraviti doloceno število potez.

   5. Bonus („Fischer“) možnost (Možnosti 10 do 21)
   Nacin štetja casa, pri katerem se po vsaki igrani potezi igralcu dodeli casovni bonus. To omogoca igralcema, da odigrata igro, tudi ce se je za zacetne poteze porabilo veliko casa. Ce se poteza odigra hitreje od dodeljenega casa, se igralcu neporabljeni cas prišteje. Bonus cas je pri prvi potezi že dodan. Pri vseh bonus igrah se ura ustavi, ko igralec porabi dodeljeni cas in nima vec dodatkov.

   5a. Cas + Bonus („Fischer“) (Možnosti 10 do 12)
   Ko prvi igralec porabi dolocen cas, oba igralca vstopita v nacin bonus in pridobita drugi dodeljeni cas. Bonus cas se dodaja po vsaki potezi.

   5b. 2x Cas + Bonus („Fischer“) (Možnosti 13 in 14)
   Ko prvi igralec porabi drugi dolocen cas, oba igralca vstopita v nacin bonus in pridobita tretji dodeljeni cas. Bonus cas se dodaja po vsaki potezi.

   5c. Bonus („Fischer“) enotno casovno obdobje (Možnosti 15 do 18)
   Eno obdobje v Fischerjevem nacinu. Ura zacne z že dodeljenim bonusom za prvo potezo.

   5d. Bonus turnir (Možnosti 19 do 21)
   Najkompleksnejša ureditev casa za premislek. Vsebuje do 4 casovna obdobja, pri katerih se dodaja bonus za vsako potezo. Pri možnostih 19 in 20, vsaki z dvema casovnima obdobjema, se drugo obdobje zacne, ko en igralec porabi prvi dodeljeni cas. V tem trenutku oba igralca pridobita cas iz drugega obdobja. Možnost 21 omogoca programiranje 4 obdobij, vsakega s svojim casom, z istim bonusom na potezo pri vseh. Za obdobja 1 do 3 je mogoce nastaviti število potez. Ce je število vecje od nic, se cas naslednjega obdobja prišteje igralcu, ko porabi nastavljeno število potez. Ce je nastavljena „0“, se prehod zgodi, ko igralec porabi dodeljeni cas. Ce igralec ne opravi vseh nastavljenih potez v dolocenem casu, se pojavi zastavica in cas se ustavi. Igra je koncana. 6. Zamik („Bronstein“) (Možnosti 22 do 25)

   Po Bronsteinovi metodi ima igralec dolocen skupni cas in dolocen dodatni cas za vsako potezo. Neporebljeni cas se igralcema ne dodaja (kot je to pri Bonus nacinu). Ura prikazuje cel cas z dodatkom za potezo.

   7. Cas + profesionalni byo-yomi (Možnosti 26 do 28)
   Byo-yomi je tradicionalna metoda za merjenje casa za igro Go. Po tem nacinu igralec, ki porabi celoten cas dobi bonus za vsako dodatno potezo. Pri normalni igri je glavni cas med 90 in 120 minutami, ponavadi z dodatkom byo-yomi 20 do 30 sekund na potezo. Ko je porabljen glavni cas, se ura prestavi na byo-yomi nacin. Ko igralec odigra potezo, ura skoci nazaj. Ce poteza v tem casu ni odigrana se pojavi zastavica. Pri vrhunskih igrah je glavni cas 9 ur s petimi byo-yomi obdobji z 1 minuto. Po devetih urah, ura preskoci na 5 minut. Ce igralec naredi potezo pred 4 minutami, ura skoci nazaj na 5 minut. Ce naredi potezo po 4 minutah, ura skoci nazaj na 4 minute. Ura nastavi cas pred zacetkom vskaega byo-yomi obdobja. Med tem se na ekranu pojavi znak byo-yomi.

   8. Cas + kanadski byo-yomi („Dodatni cas“) (Možnosti 29 in 30)
   To je poenostavljena razlicica byo-yomi nacina. Dodatni cas se dodeli za doloceno število potez (od 5 do 25) namesto za vsako potezo. Ko se porabi osnovni cas, se dodeli byo-yomi cas in pojavi znak byo-yomi. Ko se opravi doloceno število potez, lahko igralec ponastavi uro z byo-yomi casom tako, da pritisne na gumb „-“ za eno sekundo.

   9. Pešcena ura (Možnosti 31 in 32)
   Cas za razmislek se postopno zmanjšuje in dodaja nasprotniku. Zabavna alternativa tradiconalni hitri igri. Ura se ostavi, ko eden od igralcev porabi ves cas.

   10. Gong (Možnosti 33 in 34)
   Gong oznacuje dolocen cas za vsako potezo. Možnost 33 pomeni 10 sekund na potezo, najprej za levega igralca, potem za desnega in tako naprej.

   Delovanje

   1. Baterije
   Ura potrebuje dve AA bateriji. Priporocene so alkalne baterije, ki teoreticno zadostujejo za 10 let delovanja. Ce ure nekaj casa ne boste uporabljali, svetujemo, da iz nje odstranite baterije. Ce se pojavi simbol za prazno baterijo, je baterijo potrebno zamenjati, je pa navoljo še dovolj casa, da se trenutna igra dokonca. V primeru, da ura ne deluje normalno, najprej odstranite baterije in jih ponovno vstavite.

   2. Prižiganje ure
   Ura se prižge z gumbom „On/Off“ na spodnji strani ure.

   3. Izbira številcne možnosti
   Ko prižgete uro, ekran pokaže številko zadnje izbrane možnosti. Z gumbom + ali – se lahko premikate skozi 34 možnosti igre. Na dnu ure so naštete možnosti in njihove številke.

   4. Aktivacija izbrane možnosti
   Ko izberete želeno številko, jo aktivirate s pritiskom na tipko OK. Ekran pokaže nastavljeni cas za to možnost. Igra se lahko pricne. Ce želite rocno nastaviti cas in nacin, glejte tocko 9. 5. Zacetek igre
   Ko izberete možnost, preverite, da je vzvod dvignjen na strani belega igralca. Barvo prikazuje simbol kralja na ekranu. Uro zaženete s pritiskom na gumb Start/Stop. Pravilna nastavitev trenutnega igralca je pomembna za štetje potez, predvsem pri bonus nacinu.

   6. Zacasna prekinitev
   Ura se lahko zacasno ustavi s kratkim pritiskom na gumb Start/Stop. Ponovno se zažene s pritiskom na isti gumb (pritisk daljši od dveh sekund izbere ponovno nastavitev casa, glej tocko 8).

   7. Zvocni signal
   Ura omogoca zvocni signal, ko se cas bliža koncu. Piska 10 sekund pred potekom dolocenega casa in vsako od zadnjih petih sekund. Zadnjo sekundo piska dvojno. Ce je vklopljen zvok, se pojavi napis „Sound on“ na ekranu. Zbok se lahko vklopi in izklopi s pritiskom na – gumb med tem, ko je ura ustavljena. Možnosti od 01 do 25 imajo zvok že privzeto izklopljen, 26 do 34 pa vklopljen.

   8. Popravek casa in potez
   Med igro se lahko prikazani cas spreminja. Pritisnite gumb Start/Stop za dve sekundi, dokler leva stran ekrana ne zacne utripati. Vsak cas lahko spremenite, eno števko na enkrat. Utripajoco števko spreminjate z gumboma + in -. Gumb OK skoci na naslednjo števko. Po casu lahko popravite tudi števec potez, prav tako s + in -. Ko koncate, potrdite z gumbom OK. S pritiskom na Start/Stop se igra nadaljuje.

   9. Rocne nastavitve
   Pri vsaki možnost lahko rocno spreminjate nastavitve. Ko izberete številko možnosti, se izberejo posamezne nastavitve. Prav je vedno glavni cas za vsakega igralca. Po tem se spreminjajo nastavitve po vrstnem redu v sledeci tabeli. Utripajoco števko spreminjate z gumboma + in -. Potrdite s tipko OK. Utripati pricne naslednja števka. Ce je ne želite spreminjati pritisnite samo OK. Ko izberete vse nastavitve, se na ekranu prikaže simbol pavza ( > || ) in cas vsakega igralca. Ura se sedaj lahko zažene (glej tudi tocko 5.).

   Možne nastavitve:
   Tabela priložena ob uri

   Format nastavitev:
   Cas levega in desnega igralca, cas giljotine, cas obdobja, cas ponovnega obdobja, Kanadski byo-yomi cas, Gong obdobje: H:MM sledi .SS: Za ure, minute in sekunde (max 9:59 .59)

   Bonus cas:
   M.SS minute in sekunde (max 9.59)

   Število potez na obdobje:
   NN število (max 99)

   Dodatni cas za igralca:
   M.SS minute in sekunde (max 9.59)

   Število byo-yomi obdobij:
   N število (max 9)

   10. Preskok rocnih nastavitev ali spremeb casa
   Ce je izbrana rocna nastavitev, jo je možno preskociti s pritiskom na Start/Stop med tem ko utriplje prva številka. Nastavitve se ne spremenijo in igra se lahko zacne.

   11. Tabela simbolov
   Glej originalna navodila.

   12. Prikaz casa
   Za cas preko 20 minut, ura prikazuje ure in minute. Pod 20 minut prikazuje ura minute in sekunde. Najvišji možen cas je je 9:59.59. Prekoracitev ni možna.

   13. Pregled izbrane možnosti
   Med igro lahko pogledate izbrano možnost brez prekinitve merjenja s pritiskom na gumb Start/Stop.

   14. Števec potez
   Igra šteje dokoncane poteze. Pri zacetku nove igre je števec na 0. Števec se povecuje, ko crni igralec konca potezo (Oznacuje ga figura kralja).

   15. Pregled števca potez
   Ce ura tece ali je pavzirana lahko pogledate koncane poteze s pritiskom na gumb +. To ne prekine teka casa.

   16. Hitra nastivetev z samostojnim ponavljanjem
   Za hitro ponovitev držite gumb +, - ali OK. Po sekundi se bodo ponovili.

   17. Ponovitev kanadskega byo-yomi casa
   Med možnostmi 29 in 30, lahko byo-yomi cas obnovite, ce držite gumb – za eno sekundo.

   18. Sprememba kontrasta ekrana
   Ko je ura na pavzi, pritisnite in držite gumb OK. Držitega in med tem, ko se pojavi številka spreminjate s + za temneje in – za svetleje. Ko koncate, spustite gumb. Možnih je 16 stopenj in nastavitev se ohrani dokler se ne odstrani baterij iz ure.

   19. Cišcenje ure
   Uro cistite z mehko, rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte mocnejših cistil.

   Zapri navodila

  • DGT 3000

   Šahovsk ura DGT 3000
   Navodila v izdelavi

   Zapri navodila

  • DGT Easy Plus / Easy Judit Polgar

   Šahovsk ura DGT Easy Plus / Easy Judit Polgar
   Navodila v pdf formatu

   Zapri navodila

  • Chess Plus

   Šahovsk ura Chess Plus
   Navodila v izdelavi

   Zapri navodila

  • Aradora

   Šahovsk ura Aradora
   Navodila v izdelavi

   Zapri navodila

  • INSA

   Šahovsk ura INSA
   Navodila v izdelavi

   Zapri navodila

  • Garde

   Šahovsk ura GARDE
   Navodila v izdelavi

   Zapri navodila

 • Šah in figure
 • Miselne igre - Lesene sestavljanke
  • Zaklenjena kocka

   Zaklenjena kocka

   Dimenzije 70 x 70 x 70 mm
   18 kosov

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Kocka Soma

   Kocka Soma

   Dimenzije 65 x 65 x 65 mm,
   7 kosov

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Okrogla kocka

   Okrogla kocka   Zapri navodila

  • KRIŽNA Kocka

   KRIŽNA Kocka

   Dimenzije 75 x 75 x 75 mm

   12 kosov
   Število igralcev: 1
   Priporočena starost: nad 8 let


   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti


   Zapri navodila

  • Bambusna Kocka TRICKY

   Bambusna Kocka TRICKY

   Dimenzije 75 x 75 x 75 mm,
   24 kosov

   Kocka je sestavljena iz 24-ih kosov treh dimenzij. Izziv je kocko sestaviti ali razstaviti v točno določenem vrstnem redu.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Sestavljanka LESENA ZMEDA

   Sestavljanka LESENA ZMEDA

   Dimenzije 90 x 90 x 58 mm,,
   6 kosov

   Izziv je položiti lesene kose tako, da noben del ne gleda iz škatlice

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Kocka KOBRA

   Kocka KOBRA

   Dimenzije 60 x 60 x 60 mm. ,
   27 kosov

   Igralni čas: ca. 15 minut


   27 kosov (3 x 3 x 3) je povezanih med seboj z vrvico. Ko se kocko razstavi izgleda kot kača. Za ponovno sestavo v kocko pa je potrebno kar nekaj iznajdljivosti.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Kocka KRALJEVA KOBRA

   Kocka KRALJEVA KOBRA

   Dimenzije 60 x 60 x 60 mm. ,
   64 kosov

   Število igralcev: 1
   Priporočena starost: nad 8 let
   Igralni čas: ca. 15 minut
   Ocena težavnosti: 3


   64 kosov (4 x 4 x 4) je povezanih med seboj z vrvico. Ko se kocko razstavi izgleda kot kača. Za ponovno sestavo v kocko pa je potrebno kar nekaj iznajdljivosti.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Kocka APOLO

   Kocka APOLO

   Dimenzije 75 x 75 x 75 mm,
   12 kosov

   Sestavljena iz 12 kosov različnih dimenziji. Izziv je kocko sestaviti ali razstaviti v točno določenem vrstnem redu.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Bambusna Kocka ZVEZDA

   Bambusna Kocka ZVEZDA

   Dimenzije 87 x 87 x 87 mm,
   9 kosov

   Kocka je sestavljena iz 9-ih kosov štirih dimenzij. Izziv je kocko sestaviti ali razstaviti v točno določenem vrstnem redu.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Bambusna kocka Roža

   Bambusna kocka Roža

   Dimenzije 78 x 78 x 78 mm. ,
   12 kosov

   Kocka je sestavljena iz 12-ih kosov petih dimenzij. Izziv je kocko sestaviti ali razstaviti v točno določenem vrstnem redu.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Bambusna drsna kocka

   Bambusna drsna kocka

   Dimenzije 74 x 74 x 74 mm. ,
   4 kosov

   Kocka je sestavljena iz 4-ih kosov treh dimenzij. Izziv je kocko sestaviti ali razstaviti v točno določenem vrstnem redu - je samo ena rešitev.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Kocka KRETA

   Kocka KRETA

   Dimenzije 70 x 70 x 70 mm. ,

   Izziv je kocko sestaviti ali razstaviti v točno določenem vrstnem redu.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Sestavljanka FARAONOVA PIRAMIDA

   Sestavljanka FARAONOVA PIRAMIDA

   Dimenzije 110 x 110 x 110 mm.,
   Višina: 85 mm
   4 kosi po 5 kroglic

   Sestavi piramido iz 4 različnih kosov petih povezanih kroglic, ki tako tvorijo en puzzle.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Sestavljanka ČAROBNA PIRAMIDA

   Sestavljanka ČAROBNA PIRAMIDA

   Dimenzije 70 x 70 x 70 x mm. ,

   Igralni čas: ca. 15 minut


   Sestavi piramido

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Velika piramida

   Velika piramida

   Dimenzije: 195 x 195 x 195 mm,
   Višina: 160 mm,
   7 kosov po pet kroglic

   Igralni čas: ca. 10 minut


   Sestavi piramido.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Sestavljanka NEBOTIČNIK

   Sestavljanka NEBOTIČNIK

   Dimenzije 250 x 70 x 70 mm. ,
   11 kosov

   Zgradi nebotičnik

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Kocka Akvarij

   Kocka Akvarij

   12 kosov

   Sestavi kocko iz 12-ih delov različnih dimenzij

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Giza piramida

   Giza piramida

   4 kosi

   Sestavi piramido iz 4-ih kosov različnih oblik

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Sestavljanka UJETI TETRIS

   Sestavljanka UJETI TETRIS

   Dimenzije škatle60 x 60 x 60 mm ,
   11 kosov

   Igralni čas: ca. 15 minut


   5 lesenih in 6 barvnih kosov. Cilj je spraviti 5 lesenih in enega barvnega v leseni okvir. Ker je 6 barvnih kosov, je prav toliko tudi možnosti rešitev.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Sestavljanka ČAROBNI TETRIS

   Sestavljanka ČAROBNI TETRIS

   Dimenzije 128 x 128 x 26 mm,
   16 kosov

   Igralni čas: ca. 20 minut


   Cilj je položiti vseh 16 kosov, tako da bo vidna le ena številka številčnice. Možnih je 49 različnih rešitev.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Sestavljanka ČAROBNI VODNJAK

   Sestavljanka ČAROBNI VODNJAK

   Dimenzije 100 x 85 x 70 mm
   7 kosov

   Položite vseh 7 valjčkov različnih dimenzij v vodnjak

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Miselna igra iz Nove Zelandije

   Miselna igra iz Nove Zelandije

   Dimenzije 155 x 155 x 20 mm
   16 kosov

   Igralni čas: ca 40 minut


   Igra velja za eno najtežjih iger na svetu.
   Cilj igre je postaviti ploščice v okvir po naslednjih pravilh:
   1) Noben simbol ne sme biti položen na enak simbol (npr. Ovca na ovco)
   2) Enaka simbola se ne smeta dotikati
   3) Prekriti simbol ni več uporaben
   4) Ko je simbol enkrat položen ga ne smemo več premakniti
   5) ko zmanjka možnosti za pravilno položitev simbola, se igra začne od začetka.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Sestavljanka HUDIČEV VOZEL

   Sestavljanka HUDIČEV VOZEL

   Dimenzije 78 x 78 x 78 mm,,
   18 kosov

   Potrebno je veliko iznajdljivosti in premišljevanja za sestaviti in razstaviti to sestavljanko

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • IGRA KOCK

   IGRA KOCK

   Dimenzije 45 x 45 x 45 mm. ,
   10 kosov

   Iz desetih kosov sestavite tri kocke.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Sestavljanka MARS

   Sestavljanka MARS

   Dimenzije 100 x 100 x 100 mm,,
   12 kosov

   Sestavljanka je sestavljena iz 12 različnih kosov. Potrebovali boste veliko potrpljena, veščin in prostorske predstave pri razstavljanju in sestavljanju.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • T-sestavljanka vodoravna

   T-sestavljanka vodoravna

   Dimenzije 175 x 110 x 20 mm. ,
   64 kosov

   Plošča iz delov kot pri igri tetris. Vaša naloga je zapolniti ploščo. Veliko uspeha.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • TETRIS Kocka

   TETRIS Kocka

   Dimenzije 70 x 70 x 70 mm. ,
   64 kosov

   Kocka iz veliko delov kot pri igri tetris. Vaša naloga je sestaviti kocko. Veliko uspeha!

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • NOVODOBNA Kocka

   NOVODOBNA Kocka

   Dimenzije 100 x 100 x 100 mm. ,
   6 kosov

   Novodobna kocka velja za eno najtežjih sestavljank. Potrebnih je 17 malih korakov za sprostitev le enega kosa. Cilj je razstaviti oziroma sestaviti kocko.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Kocka NATLAČENKA

   Kocka NATLAČENKA

   Sestavljanka je sestavljena iz različnih kosov. Potrebovali boste veliko veščin in prostorske predstave pri razstavljanju in sestavljanju.

   Dimenzije: 10 cm x 10 cm x 10 cm

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.


   Zapri navodila

  • Set 6 Sestavljank HAPPY CUBE - LITTLE GENIUS

   Set 6 Sestavljank HAPPY CUBE - LITTLE GENIUS

   Mali genij - Happy Cube - 3-99 let

   Najlažja od verzij

   Sestavljanke Happy Cube so trajne, varno izdelane v Belgiji in ustrezajo najstrožjim predpisom glede kakovosti in varnosti. Ustvjaj, igraj se in se uči!


   *V kompletu 6 kosov
   *Zabava za vso družino
   *Ker jih lahko sestavlja eden ali več igralcev
   *Izdelane v Evropi
   *Eko embalaža
   *Pomagajo pri razvijanju samozavesti,
   *Pomagajo pri razvijanje prostorske inteligence,
   *Spodbujajo fine motorične spretnosti
   *Izdelane so iz 100% varne pene
   *So mehke in nelomljive
   *Pralne pri 30°C

   Ni primerno za otroke do treh let


   Zapri navodila

  • Set 6 Sestavljank HAPPY CUBE

   Set 6 Sestavljank HAPPY CUBE

   Happy Cube - 5-99 let

   Standardna vezija

   Sestavljanke Happy Cube so trajne, varno izdelane v Belgiji in - -Ustrezajo najstrožjim predpisom glede kakovosti in varnosti. Ustvari, igraj se in se uči!


   *V kompletu 6 kosov
   *Zabava za vso družino
   *Ker jih lahko sestavlja eden ali več igralcev
   *Izdelane v Evropi
   *Eko embalaža
   *Pomagajo pri razvijanju samozavesti,
   *Pomagajo pri razvijanje prostorske inteligence,
   *Spodbujajo fine motorične spretnosti
   *Izdelane so iz 100% varne pene
   *So mehke in nelomljive
   *Pralne pri 30°C

   Ni primerno za otroke do treh let


   Zapri navodila

  • Sestavljanka HAPPY CUBE - LITTLE GENIUS

   Sestavljanka HAPPY CUBE - LITTLE GENIUS

   Mali genij - 3-99 let

   Najlažja od verzij

   Sestavljanke Happy Cube so trajne, varno izdelane v Belgiji in - -Ustrezajo najstrožjim predpisom glede kakovosti in varnosti. Ustvari, igraj se in se uči!


   *Zabava za vso družino
   *Ker jih lahko sestavlja eden ali več igralcev
   *Izdelane v Evropi
   *Eko embalaža
   *Pomagajo pri razvijanju samozavesti,
   *Pomagajo pri razvijanje prostorske inteligence,
   *Spodbujajo fine motorične spretnosti
   *Izdelane so iz 100% varne pene
   *So mehke in nelomljive
   *Pralne pri 30°C

   Ni primerno za otroke do treh let


   Zapri navodila

  • Set 6 Sestavljank HAPPY CUBE - PROFI

   Set 6 Sestavljank HAPPY CUBE - PROFI

   • Profi Cube - 7-99 let

    Zahtevnejša verzija

    Sestavljanke Happy Cube so trajne, varno izdelane v Belgiji in - -Ustrezajo najstrožjim predpisom glede kakovosti in varnosti. Ustvari, igraj se in se uči!


    *V kompletu 6 kosov
    *Zabava za vso družino
    *Ker jih lahko sestavlja eden ali več igralcev
    *Izdelane v Evropi
    *Eko embalaža
    *Pomagajo pri razvijanju samozavesti,
    *Pomagajo pri razvijanje prostorske inteligence,
    *Spodbujajo fine motorične spretnosti
    *Izdelane so iz 100% varne pene
    *So mehke in nelomljive
    *Pralne pri 30°C

    Ni primerno za otroke do treh let


   Zapri navodila

  • Sestavljanka HAPPY CUBE - MARBLE

   Sestavljanka HAPPY CUBE - MARBLE

   Marble Cube - 9-99 let

   Najtežja od verzij

   Sestavljanke Happy Cube so trajne, varno izdelane v Belgiji in ustrezajo najstrožjim predpisom glede kakovosti in varnosti. Ustvari, igraj se in se uči!


   *Zabava za vso družino
   *Ker jih lahko sestavlja eden ali več igralcev
   *Izdelane v Evropi
   *Eko embalaža
   *Pomagajo pri razvijanju samozavesti,
   *Pomagajo pri razvijanje prostorske inteligence,
   *Spodbujajo fine motorične spretnosti
   *Izdelane so iz 100% varne pene
   *So mehke in nelomljive
   *Pralne pri 30°C

   Ni primerno za otroke do treh let


   Zapri navodila

  • Set 6 Sestavljank HAPPY CUBE - MARBLE

   Set 6 Sestavljank HAPPY CUBE - MARBLE

   Mali genij - Happy Cube - 9-99 let

   Najtežja od verzij

   Sestavljanke Happy Cube so trajne, varno izdelane v Belgiji in - -Ustrezajo najstrožjim predpisom glede kakovosti in varnosti. Ustvari, igraj se in se uči!


   *V kompletu 6 kosov
   *Zabava za vso družino
   *Ker jih lahko sestavlja eden ali več igralcev
   *Izdelane v Evropi
   *Eko embalaža
   *Pomagajo pri razvijanju samozavesti,
   *Pomagajo pri razvijanje prostorske inteligence,
   *Spodbujajo fine motorične spretnosti
   *Izdelane so iz 100% varne pene
   *So mehke in nelomljive
   *Pralne pri 30°C

   Ni primerno za otroke do treh let


   Zapri navodila

  • Sestavljanka HAPPY CUBE

   Sestavljanka HAPPY CUBE

   Happy Cube - 5-99 let

   Standardna vezija

   Sestavljanke Happy Cube so trajne, varno izdelane v Belgiji in - -Ustrezajo najstrožjim predpisom glede kakovosti in varnosti. Ustvari, igraj se in se uči!


   *Zabava za vso družino
   *Ker jih lahko sestavlja eden ali več igralcev
   *Izdelane v Evropi
   *Eko embalaža
   *Pomagajo pri razvijanju samozavesti,
   *Pomagajo pri razvijanje prostorske inteligence,
   *Spodbujajo fine motorične spretnosti
   *Izdelane so iz 100% varne pene
   *So mehke in nelomljive
   *Pralne pri 30°C

   Ni primerno za otroke do treh let


   Zapri navodila

  • Sestavljanka HAPPY CUBE - PROFI

   Sestavljanka HAPPY CUBE - PROFI

   Profi Cube - 7-99 let

   Zahtevnejša verzija

   Sestavljanke Happy Cube so trajne, varno izdelane v Belgiji in ustrezajo najstrožjim predpisom glede kakovosti in varnosti. Ustvari, igraj se in se uči!


   *Zabava za vso družino
   *Ker jih lahko sestavlja eden ali več igralcev
   *Izdelane v Evropi
   *Eko embalaža
   *Pomagajo pri razvijanju samozavesti,
   *Pomagajo pri razvijanje prostorske inteligence,
   *Spodbujajo fine motorične spretnosti
   *Izdelane so iz 100% varne pene
   *So mehke in nelomljive
   *Pralne pri 30°C

   Ni primerno za otroke do treh let


   Zapri navodila

 • Miselne igre - Miselne piramide
  • Sestavljanka ARHIMED GALAKSIJA

   Sestavljanka ARHIMED GALAKSIJA

   3D kovinska sestavljanka

   Dimenzije: 120x90x160mm

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Sestavljanka ARHIMED ATOM

   Sestavljanka ARHIMED ATOM

   3D kovinska sestavljanka

   Dimenzije: 120x90x160mm

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Sestavljanka ARHIMED SFERA in CILINDER

   Sestavljanka ARHIMED SFERA in CILINDER

   3D kovinska sestavljanka

   Dimenzije: 120x90x160mm

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • sestavljanka ARHIMED ZVEZDA

   sestavljanka ARHIMED ZVEZDA

   3D kovinska sestavljanka

   Dimenzije: 120 x 90 x 160mm

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Sestavljanka ARHIMED MATICA in VIJAK

   Sestavljanka ARHIMED MATICA in VIJAK

   3D kovinska sestavljanka

   Dimenzije: 120 x 90 x 160 mm

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Sestavljanka ARHIMED NESKONČNOST

   Sestavljanka ARHIMED NESKONČNOST

   3D kovinska sestavljanka

   Dimenzije: 120 x 90 x 160 mm
   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Hanayama HARMONIJA

   Sestavljanka Hanayama HARMONIJA

   Violinski ključ in osminka predstavljajo v glasbi nekaj lepega. Na prvi pogled izdelek ne izgleda kot uganka, bolj kot dekoracija.

   Lepo in zabavno darilo.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Hanayama
   Violon

   Hanayama
   Violon


   Razstavi izdelek in če ti uspe, ga sestavi nazaj.

   Leta 1965 je izdelek patentiral g. Joseph L. Litle.
   Izdelek naj bi spomnjal na violino in strune.

   Zelo lep izdelek, v lepi škatlici je lahko tudi odlično darilo.

   Mere (v cm):  7 x 6 x 6

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Hanayama
   Medalja

   Hanayama
   Medalja


   Lahko razstavite medalji, in če že, ju lahko sestavite nazaj?

   Dve starodavni medalji, v katerih je vgravirana reka in losos. Boste uspeli izpuliti lososu obroč, katerega drži v gobcu? To sestavljanko je iznašel britanski kreator James Dalgety. Idejo je dobil po grbu mesta Glasgow. Tema te sestavljanke je "Legenda".

   Mere (v cm): 10 x 1 x 4,5

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Hanayama
   Plošča

   Hanayama
   Plošča


   Odstrani obroček in ga vrni v prvotni položaj.

   Starodavna sestavljanka predstavaljna na novo v lepi embalaži.

   Mere (v cm): 6 x 4 cm

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Hanayama
   Zanka

   Hanayama
   Zanka


   Krog enostavno razstavimo, sestavljanje je veliko bolj zabavno!

   Premer: 4,5 cm

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Hanayama
   kolo

   Hanayama
   kolo


   Odranite mali obroček...in ga vrnite v orignalni položaj.

   Dimenzije (v cm): 10 x 6

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Hanayama
   Obešalnik

   Hanayama
   Obešalnik


   Lahko razstavite in sestavite nazaj, dva enaka dela?

   Dva zavozljana popolnoma enaka dela, ki spominjata na obešalnik za obleke predstavljata enostavno uganko. A tako le zgleda. Za rešitev te uganke je potrebna serija dobro premišljenih potez.

   Mere (v cm): 4 x 4 10

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Hanayama
   Ribi

   Hanayama
   Ribi


   Loči združeni ribi...
   in jih ponovno združi!

   Mere (v cm): 6 x 4,5 x 1,5

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Hanayama
   Morski pes

   Hanayama
   Morski pes


   Reši malega morskega psa iz gobca velikega...
   in ga vrni nazaj!

   Mere (v cm): 6,5 x 3,5 x 3

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Hanayama
   Morska zvezda

   Hanayama
   Morska zvezda


   Loči dva dela in ju sestavi nazaj!

   Mere (v cm): 7 x7 x 3

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovska Figura KRALJ

   Sestavljanka Šahovska Figura KRALJ

   Poiščite skriti kovanec!


   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Kako se ta Kralj odpre?
   Se v njem skriva kovanec?

   Starost : +8 - 99 yrs
   Višina : 102 mm
   Velikost škatle : 140x50x175mm
   Material : kovina

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovska Figura DAMA

   Sestavljanka Šahovska Figura DAMA

   Poiščite skriti kovanec!


   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Kako se ta Kraljica odpre?
   Se v njej skriva kovanec?

   Starost : +8 - 99 yrs
   Višina : 93 mm
   Velikost škatle : 140x50x175mm
   Material : kovina

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovska Figura LOVEC

   Sestavljanka Šahovska Figura LOVEC

   Poiščite skriti kovanec!


   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Kako se ta tekač odpre?
   Se v njem skriva kovanec?

   Starost : +8 - 99 yrs
   Višina : 84 mm
   Velikost škatle : 140x50x175mm
   Material : kovina

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovska Figura SKAKAČ

   Sestavljanka Šahovska Figura SKAKAČ

   Poiščite skriti kovanec!


   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Kako se ta skakač odpre?
   Se v njem skriva kovanec?

   Starost : +8 - 99 yrs
   Višina : 76 mm
   Velikost škatle : 140x50x175mm
   Material : kovina

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovska Figura TOP

   Sestavljanka Šahovska Figura TOP

   Poiščite skriti kovanec!


   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Kako se ta top odpre?
   Se v njem skriva kovanec?

   Starost : +8 - 99 yrs
   Višina : 60 mm
   Velikost škatle : 140x50x175mm
   Material : kovina

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovska Figura KMET

   Sestavljanka Šahovska Figura KMET

   Poiščite skriti kovanec!


   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Kako se ta kmet odpre?
   Se v njem skriva kovanec?

   Starost : +8 - 99 yrs
   Višina : 58 mm
   Velikost škatle : 140x50x175mm
   Material : kovina

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovske Figure SET 6 FIGUR

   Sestavljanka Šahovske Figure SET 6 FIGUR

   Set kovinskih šahovskih sestavljank v obliki šahovskih figur.

   Figure v setu: Kralj, dama, lovec, skakač in kmet.
   Lahko se uporablja tudi v dekorativne namene.

   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Poiščite skriti kovanec!

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovska Figure ČRNI KRALJ

   Sestavljanka Šahovska Figure ČRNI KRALJ

   Poiščite skriti kovanec!


   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Kako se ta Kralj odpre?
   Se v njem skriva kovanec?

   Starost : +8 - 99 yrs
   Višina : 102 mm
   Velikost škatle : 140x50x175mm
   Material : kovina

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovska Figura ČRNA DAMA

   Sestavljanka Šahovska Figura ČRNA DAMA

   Poiščite skriti kovanec!


   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Kako se ta Kraljica odpre?
   Se v njej skriva kovanec?

   Starost : +8 - 99 yrs
   Višina : 93 mm
   Velikost škatle : 140x50x175mm
   Material : kovina

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovska Figura ČRNI LOVEC

   Sestavljanka Šahovska Figura ČRNI LOVEC

   Poiščite skriti kovanec!


   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Kako se ta tekač odpre?
   Se v njem skriva kovanec?

   Starost : +8 - 99 yrs
   Višina : 84 mm
   Velikost škatle : 140x50x175mm
   Material : kovina

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovska Figura ČRNI SKAKAČ

   Sestavljanka Šahovska Figura ČRNI SKAKAČ

   Poiščite skriti kovanec!


   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Kako se ta skakač odpre?
   Se v njem skriva kovanec?

   Starost : +8 - 99 yrs
   Višina : 76 mm
   Velikost škatle : 140x50x175mm
   Material : kovina

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovska Figura ČRNI TOP

   Sestavljanka Šahovska Figura ČRNI TOP

   Poiščite skriti kovanec!


   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Kako se ta top odpre?
   Se v njem skriva kovanec?

   Starost : +8 - 99 yrs
   Višina : 60 mm
   Velikost škatle : 140x50x175mm
   Material : kovina

   Zapri navodila

  • Sestavljanka Šahovska Figura ČRNI KMET

   Sestavljanka Šahovska Figura ČRNI KMET

   Poiščite skriti kovanec!


   V vsaki šahovski figuri se skriva kovanec.Preiskusite svojo srečo.
   Unikatni varnostni sistem, je v vsaki figuri drugačen.
   Kako se ta kmet odpre?
   Se v njem skriva kovanec?

   Starost : +8 - 99 yrs
   Višina : 58 mm
   Velikost škatle : 140x50x175mm
   Material : kovina

   Zapri navodila

 • Miselne igre - Miselni darilni kompleti
  • Darilni komplet kock 1

   Darilni komplet kock 1

   Dimenzije škatle 147 x 147 x 83 mm 
   4 Kocke:
   Andromeda
   Akvarij
   Kentaver
   Drako   Igralni čas: ca. 30 minut


   Sestavljanje miselnih kock

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Darilni komplet kock 2

   Darilni komplet kock 2

   Dimenzije škatle 147 x 147 x 83 mm. 
   4 Kocke:
   Gemini
   Giza
   Herkules
   Orion

   Igralni čas: ca. 30 minut


   Sestavljanje miselnih kock

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Darilni komplet kock EXTREME

   Darilni komplet kock EXTREME

   Ekstremna lesena uganka +8 let


   POZOR! Samo za ljubitelje ugank.

   Dimenzije škatle: 20 x 5 x 20 cm
   Material: Les, vrv
   Zahtevnost: Samo za nore ljudi

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Darilni komplet sestavljank 1

   Darilni komplet sestavljank 1

   Dimenzije škatle 325 x 135 x 45 mm,


   Število igralcev: 1
   Priporočena starost: nad 6 let
   Igralni čas: ca. 10 minut
   Ocena težavnosti:2


   10 različnih lesenih miselnih sestavljank

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Darilni komplet sestavljank 2

   Darilni komplet sestavljank 2

   Dimenzije škatle 325 x 135 x 45 mm,


   Igralni čas: ca. 10 minut


   10 različnih lesenih miselnih sestavljank

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Veliki darilni komplet sestavljank

   Veliki darilni komplet sestavljank

   Dimenzije škatle 280 x 220 x 70 mm,
   12 različnih lesenih miselnih kock:
   Lesena škatla
   Igralni čas: ca. 10 minut


   Sestavljanje in razstavljanje miselnih kock po točno določenih kombinacijah

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Darilni komplet kovinskih sestavljank

   Darilni komplet kovinskih sestavljank

   4 različne kovinske sestavljanke

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Darilni komplet kock EXPERT

   Darilni komplet kock EXPERT

   lesena uganka +6 let

   Dimenzije škatle: 20 x 5 x 20 cm
   Material: Les, vrv

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Darilni komplet kock SET

   Darilni komplet kock SET

   Set 3 darilnih kompletov JUNIOR EXPERT EXTREME

   Zapri navodila

  • Darilni komplet kock JUNIOR

   Darilni komplet kock JUNIOR

   lesena uganka +3 let

   Dimenzije škatle: 20 x 5 x 20 cm
   Material: Les, vrv

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

 • Miselne igre - Igre spretnosti
  • Igra Spretnosti BAMBUSNI STOLP - JENGA

   Igra Spretnosti BAMBUSNI STOLP - JENGA

   Dimenzije 66 x 66 x 255 mm.

   Število igralcev: 2-6
   Priporočena starost: nad 6 let
   Igralni čas: ca. 10 minut


   Razstavljanje stolpa za več igralcev. Kdo ima več živcev in bolj spretno roko pri jemanju posameznih kosov iz stolpa, brez da se le ta podre.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Igra Spretnosti LABIRINT

   Igra Spretnosti LABIRINT

   Dimenzije 295 x 250 x 60 mm.

   Število igralcev: 1
   Priporočena starost: nad 6 let
   Igralni čas: ca. 10 minut

   Ta zanimiva igra zahteva potrpežljivost in spretnost. Majhno železno kroglico moramo spraviti po zadani poti, ne da bi med potjo padla v katero od mnogih luknjic. Samo s hitrim in točnim razmišljanjem lahko v pravem trenutku nagnemo ploščo in rešimo kroglico pred nevarnostjo na poti.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Igra Spretnosti ZABAVNA IGRA STOLOV

   Igra Spretnosti ZABAVNA IGRA STOLOV

   Dimenzije stola: 38 x 38 x 75 mm.

   24 stolov v treh barvah in dveh stilih

   Število igralcev: 1-3
   Priporočena starost: nad 6 let
   Igralni čas: ca. 5 minut


   Kdo bo dodal zadnji stol, brez da kupček stolov pade?

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Igra Spretnosti SOD in FRNIKULA

   Igra Spretnosti SOD in FRNIKULA

   Dimenzije 70 x 70 x 70 mm,
   2 kosa

   Igralni čas: ca. 5 minut


   Kdo bo najhitreje dobil frnikulo iz soda?

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra 3D 4 V VRSTO

   Namizna Igra 3D 4 V VRSTO

   Dimenzije 200 x 200 x 90 mm

   Število igralcev: 2
   Priporočena starost: nad 6 let
   Igralni čas: ca. 10 minut


   Strateška igra za dva igralca. Igralca izmenjajoče polagata kroglice. Cilj je biti prvi, ki ima štiri žogice v vrsti - vodoravno, poševno ali diagonalno.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Matematična igra oblik

   Matematična igra oblik

   Dimenzije 180 x 160 x 35 mm,,
   30 kosov

   Število igralcev: 1
   Priporočena starost: nad 8 let
   Igralni čas: ca. 30 minut


   Ta igra je novost na trgu. S to igro lahko ustvarite tridimenzionalne oblike in strukture, možnosti pa je več kot milijon.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Igra Spretnosti PRAŠIČJE KOCKE LUKSUZ

   Igra Spretnosti PRAŠIČJE KOCKE LUKSUZ

   Prašičje kocke so precej podobne ostalim igram s kockami. Samo ena stvar je malenkost drugačna: namesto navadnih kock uporabljamo male prašičke...

   Kako se igra:
   Vsak igralec vrže vseh pet prašičkov na mizo. Prašiček, ki pristane na rilcu (in tako ostane), je vreden 10 točk. Ko pristane na vseh štirih, prejmete 5 točk. Prašiček, ki leži na hrbtu, je vreden 3 točke, pujsek, ki leži na boku, pa je vreden 1 točko. Igralec, ki prejme največ točk, je zmagovalec.

   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti

   Zapri navodila

  • Igra Spretnosti VREČKA PRAŠIČJIH KOCK

   Igra Spretnosti VREČKA PRAŠIČJIH KOCK

   Prašičje kocke so precej podobne ostalim igram s kockami. Samo ena stvar je malenkost drugačna: namesto navadnih kock uporabljamo male prašičke...

   Kako se igra:
   Vsak igralec vrže vseh pet prašičkov na mizo. Prašiček, ki pristane na rilcu (in tako ostane), je vreden 10 točk. Ko pristane na vseh štirih, prejmete 5 točk. Prašiček, ki leži na hrbtu, je vreden 3 točke, pujsek, ki leži na boku, pa je vreden 1 točko. Igralec, ki prejme največ točk, je zmagovalec.

   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti

   Zapri navodila

  • Strateška igra Mancala Les

   Strateška igra Mancala Les

   Mancala ali Kalaha
   Kalaha je strateška igra za 2 igralca. Cilj igre je pridobiti čimveč kamenčkov.

   Dimenzije: 48 x 14 x 2 cm

   Pravila igre:
   Plošča je narejena iz dveh vrst lukenj po šest v posamezni vrsti in dveh večjih za zbiranje kamenčkov posameznega igralca - shranjevalni luknji.
   Po štiri kamenčke se na začetku postavi v vsako luknjo
   Vsak igralec ima eno večjo luknjo, kamor daje pridobljene kamenčke.
   Igralec, ki začne lahko iz katerekoli luknje na svoji strani (levi) vzame vse kamenčke (na začetku 4) in se začne premikati po luknjah v nasprotni smeri urinega kazalca pri tem pa mora v vsaki luknji na poti pustiti po en kamenček, dokler ne ostane praznih rok.
   Če kamenčkov zmanjka oziroma zadnji kamenček pristane v eni od vaših lukenj, je na vrsti naslednji igralec.
   Če zadnji kamenček na poti pade v vašo shranjevalno luknjo, pridobite potezo in ste zopet na vrsti.
   Če vaš kamenček pristane v prazni luknji na vaši strani, avtomatsko pridobite ta kamenček in še vse nasprotnikove kamenčke v luknji, ki je vzporedna tej prazni luknji..
   Vse pridobljene kamenčke med igro,vedno dajete v svojo shranjevalno luknjo
   Igra se konča, ko en od igralcev izprazne svojo stran lukenj (levo)
   Igralec, ki ima na svoji strani lukenj ob koncu igre, še vedno kamenčke, pridobi vse te kamenčke.
   Na koncu se prešteje kamenčke in igralec z največjim številom zmaga

   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti

   Zapri navodila

  • Strateška igra Mancala Standard

   Strateška igra Mancala Standard

   Mancala ali Kalaha
   Kalaha je strateška igra za 2 igralca. Cilj igre je pridobiti čimveč kamenčkov.

   Dimenzije: 410 x 210 x 35 mm,

   Pravila igre:
   Plošča je narejena iz dveh vrst lukenj po šest v posamezni vrsti in dveh večjih za zbiranje kamenčkov posameznega igralca - shranjevalni luknji.
   Po štiri kamenčke se na začetku postavi v vsako luknjo
   Vsak igralec ima eno večjo luknjo, kamor daje pridobljene kamenčke.
   Igralec, ki začne lahko iz katerekoli luknje na svoji strani (levi) vzame vse kamenčke (na začetku 4) in se začne premikati po luknjah v nasprotni smeri urinega kazalca pri tem pa mora v vsaki luknji na poti pustiti po en kamenček, dokler ne ostane praznih rok.
   Če kamenčkov zmanjka oziroma zadnji kamenček pristane v eni od vaših lukenj, je na vrsti naslednji igralec.
   Če zadnji kamenček na poti pade v vašo shranjevalno luknjo, pridobite potezo in ste zopet na vrsti.
   Če vaš kamenček pristane v prazni luknji na vaši strani, avtomatsko pridobite ta kamenček in še vse nasprotnikove kamenčke v luknji, ki je vzporedna tej prazni luknji..
   Vse pridobljene kamenčke med igro,vedno dajete v svojo shranjevalno luknjo
   Igra se konča, ko en od igralcev izprazne svojo stran lukenj (levo)
   Igralec, ki ima na svoji strani lukenj ob koncu igre, še vedno kamenčke, pridobi vse te kamenčke.
   Na koncu se prešteje kamenčke in igralec z največjim številom zmaga

   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti

   Zapri navodila

  • Namizna igra ZABAVNI SUDOKU

   Namizna igra ZABAVNI SUDOKU

   Dimenzije (v cm): 14x14x4

   Sudoku škatla z 81 kosi in 10 igralnih listov.
   Na igralne liste se napiše številke od 1 do 9. Vsaka od devetih številk je lahko uporabljena le enkrat v posameznem kvadrantu in samo enkrat navpično ali vodoravno.

   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti

   Zapri navodila

  • Namizna igra PET v VRSTO

   Namizna igra PET v VRSTO

   Dimenzije: 14 x 14 x 4 cm

   Strateška igra za dva igralca. Igralca izmenjajoče polagata kroglice. Cilj je biti prvi, ki ima pet žogic v vrsti - vodoravno, poševno ali navpično.

   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti

   Zapri navodila

  • Čarovniški trik SKRIVNOST TREH MUMIJ

   Čarovniški trik SKRIVNOST TREH MUMIJ

   Osupljiv trik, kjer čarovnik v vsakem trenutku ve, katere barve je mumija skrita v sarkofagu. Skrivnost je tako skrita, da lahko opazovalci sami pregledajo sarkofag in ne bodo opazili, kako smo določili barvo mumije.


   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti

   Zapri navodila

  • Čarovniški trik VELIČASTNI POBEG

   Čarovniški trik VELIČASTNI POBEG

   Opazovalec varno zakljene čarovnikova zapestja s kovinsko verigo in ključavnico. Čarovnik ima v rokavu fantastično skrivnost, katera se mu pomaga osvoboditi le v delčku sekunde. Eden najbolj znanih trikov pobega znanih danes.


   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti

   Zapri navodila

  • Čarovniški trik ČAROBNI SVINČNIK

   Čarovniški trik ČAROBNI SVINČNIK

   Svinčnik izgleda popolnoma običajno. Čarovnik z njim prebode bankovec, ki se ga izposodi od gledalca. Preboden bankovec vrne gledalcu, na katerem pa ni sledi poškodb.


   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti

   Zapri navodila

  • Čarovniški trik ČAROBNI OBROČI

   Čarovniški trik ČAROBNI OBROČI

   Dva kovinska obroča sta bila pritrjena na dva kovinsko palico. Ko se ju dotaknemo s čarobno paličico, se obroča sprostita. To je trik pobega, katera preseneti vsakogar, še posebej zato, ker lahko opazovalec vse skupaj preveri sam.


   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti

   Zapri navodila

  • Čarovniški trik LETEČI KOVANCI

   Čarovniški trik LETEČI KOVANCI

   Dve posodici omogočata, da lahko kovance teleportiramo iz ene posodice v drugo samo s pomočjo misli. Zares odličen, dih jemajoč trik!


   Ni primerno za otroke do tretjega leta.

   Zapri navodila

  • Čarovniški trik ŽOGE SPUŽVE

   Čarovniški trik ŽOGE SPUŽVE

   Ko vržemo žogico v zrak se ta v delčku sekunde spremeni v dve žogici. Ko žogici priletita nazaj, stisnemo pest in žogici se spremenita v kocko!


   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti

   Zapri navodila

  • Čarovniški trik SVENGALI

   Čarovniški trik SVENGALI

   Gledalec izbere naključno karto, katera čudežno izgine iz kupa in se ponovno pojavi kot spodnja karta, ki se hkrati multiplicira na vse ostale karte. Zares odlične karte, ki ponujajo neomejene možnosti.


   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti.

   Zapri navodila

  • Čarovniški trik SKODELICE in ŽOGE

   Čarovniški trik SKODELICE in ŽOGE

   Tri male žogice s supermočmi gredo lahko skozi stene skodelic. Vizualen efekt - čista klasika!


   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti.

   Zapri navodila

  • Čarovna kocka divje živali

   Čarovna kocka divje živali

   Čarobna kocka z motivi divjih živali

   Mere (v cm): 5,5 x 5,5 x 5,5

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna igra HALMA - KITAJSKA DAMA

   Namizna igra HALMA - KITAJSKA DAMA

   Premer 29 cm, barvne figurice
   Material: les

   Halma je strateška igra za dva do šest igralcev.

   Cilj igre je prvi spraviti svoje figure na drugo stran table. Na začetku igralce izberejo svoje barve in postavijo vse svoje figurice na začetna polja (krak zvezde na igralni plošči). Figurico lahko premikamo po eno polje ali pa preskakujemo druge figurece, če je na koncu preskakovanj prazno polje.


   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra TIROLSKA RULETA

   Namizna Igra TIROLSKA RULETA

   Vsebuje:
   Lesena ploskev (22 x 22 x 3 cm), vrtavka in kuglice

   Tirolska ruleta je zabavna igra za 2 ali več igralcev.
   Ko zavrtimo vrtavko, ta odbije žogice navzven. Če žogica pristane v luknji, ste dobilo točke. Zmagovalec je igralec, ki prvi doseže vnaprej določeno število točk.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna igra POH

   Namizna igra POH

   družabna igra: bukev, premer 250 mm,

   Žetoni: plastični, premera 10 mm.
   brez igralnih kart.

   število igralcev: 2 do 8
   Priporočena starost: od starosti 8

   Poh je priljubljena igra za vso družino in jo lahko igra 2 do 8 igralcev.
   To je mešanica pokra in Remija. Potrebujete kupček kart, katerih ni  zraven. Žetoni so dodani.

   Cilj igre je s pomočjo spretnostmi podobnimi kot pri pokru, zbrati čim več igralnih žetonov.

   Opozorilo! Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let zaradi manjših delov!
   Nevarnost zadušitve.

   Zapri navodila

  • Namizna igra MAH JONGG Mali

   Namizna igra MAH JONGG Mali

   Vsebuje
   Kaseta: MDF imitacija korenine
   Igralne ploščice: plastika, arabski simboli

   Dimenzije kasete: 24,5 x 18 x 6,5 cm
   Dimenzije ploščic: 2,8 x 2 x 1,3 cm

   Mah jongg je igra za štiri igralce in izvira iz Kitajske. Vsak igralec igra zase. Igra je zelo razširjena na Kitajskem, Japonskem in drugih državah Vzhodne in Jugovzhodne Azije. Igra vključuje elemente domin in pokra, od igralcev pa zahteva spretnosti, kot so: poskušanje, opazovanje, strategija, računanje, spomin in v določeni meri sreča. Stopnja sreče je odvisna od igrane različice igre in je lahko postranski ali pa tudi glavni dejavnik za zmago v igri. V Aziji jo veliko igrajo kot igro na srečo. Vsak igralec dobi trinajst ali šestnajst ploščic, odvisno od različice igre. V vsakem koraku igralec izvleče in si založi eno ploščico. Cilj igre je zbrati čim večje število ploščic.

   Igro moramo razlikovati od igre za enega igralca, pasjanse madžong, ki se igra z enakimi ploščicami kot madžong.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra MAH JONGG Veliki

   Namizna Igra MAH JONGG Veliki

   Vsebuje
   Kaseta: Lipa, rjavo pobarvana, imitacija korenine
   Igralne ploščice: plastika, arabski simboli

   Dimenzije kasete: 34 x 22,5 x 4,7 cm
   Dimenzije ploščic: 2,8 x 2 x 1,2 cm

   Mah jongg je igra za štiri igralce in izvira iz Kitajske. Vsak igralec igra zase. Igra je zelo razširjena na Kitajskem, Japonskem in drugih državah Vzhodne in Jugovzhodne Azije. Igra vključuje elemente domin in pokra, od igralcev pa zahteva spretnosti, kot so: poskušanje, opazovanje, strategija, računanje, spomin in v določeni meri sreča. Stopnja sreče je odvisna od igrane različice igre in je lahko postranski ali pa tudi glavni dejavnik za zmago v igri. V Aziji jo veliko igrajo kot igro na srečo. Vsak igralec dobi trinajst ali šestnajst ploščic, odvisno od različice igre. V vsakem koraku igralec izvleče in si založi eno ploščico. Cilj igre je zbrati čim večje število ploščic.

   Igro moramo razlikovati od igre za enega igralca, pasjanse madžong, ki se igra z enakimi ploščicami kot madžong.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Igra Spretnosti NAMIZNI NOGOMET

   Igra Spretnosti NAMIZNI NOGOMET

   Vsebuje:
   Ogrodje iz MDF-a, 12 žetonov za štetje, 2 kovinski žogici

   Dimenzije: 27 x 23,5 x 7 cm

   Zabavna namizna različica nogometa, primerna za dom, pisarno ali za na pot. Igro postavimo na mizo in že se igra lahko začne.
   Vznemirjenje in zabava zagotovljena.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna igra MINI BILJARD

   Namizna igra MINI BILJARD

   Vsebuje:
   Ogrodje iz MDF-a, 16 biljard kugel, 2 palici.

   Dimenzije: 27,3 x 13,3 x 7 cm

   Zabavna namizna različica biljarda, primerna za dom, pisarno ali za na pot. Igro postavimo na mizo in že se igra lahko začne.
   Vznemirjenje in zabava zagotovljena.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra MINI KOŠARKA

   Namizna Igra MINI KOŠARKA

   Vsebuje:
   Ogrodje iz Kavčukovca, katapult, žogica.

   Dimenzije: 24,5 x 24,5 x 25,5 cm

   Zabavna namizna različica biljarda, primerna za dom, pisarno ali za na pot. Igro postavimo na mizo in že se igra lahko začne.
   Vznemirjenje in zabava zagotovljena.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Igra Spretnosti STOLP ZAPOREDJA - JENGA

   Igra Spretnosti STOLP ZAPOREDJA - JENGA

   Pozabavajte se z igro Jenga. Izvlečite čim večje število ploščic, ne da se stolp podre. Pri tej Jengi morate upoštevati tudi števlko, ki pade na kocki. Izvleči morate tisto ploščico, katera številka pade

   Dimenzije 
   7,5 x 7,5 x 24 cm

   Ni primerno za otroke do tretjega leta starosti

   Zapri navodila

  • Namizna Igra SHUT The BOX za 2

   Namizna Igra SHUT The BOX za 2

   Shut the Box je enostavna, a zelo zabavna igra. Igralca mečeta kocke in zapirata eno ali več številk, ki so seštevek cifer na kockah.
   Zmaga igralec, ki ima na koncu najmanjši seštevek vseh odprtih številk.

   Mere (v cm): 27x24x3,5 cm
   Material: les

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namiza Igra SHUT THE BOX 12

   Namiza Igra SHUT THE BOX 12

   Shut the Box je enostavna, a zelo zabavna igra. Igralca mečeta kocke in zapirata eno ali več številk, ki so seštevek cifer na kockah.
   Zmaga igralec, ki ima na koncu najmanjši seštevek vseh odprtih številk.

   Mere (v cm): 31x23x4,5 cm
   Material: Bukev

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna igra DOMINO - DVOJNA 6

   Namizna igra DOMINO - DVOJNA 6

   Domino je priljubljena klasična namizna igra za 2 do 4 igralce.

   Material:
   Lesena škatla: Breza in oljka
   28 domin in kvalitetne plastike

   Mere: 225 x 135 x 55 mm.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra SHUT The BOX za 4

   Namizna Igra SHUT The BOX za 4

   Shut the Box je enostavna, a zelo zabavna igra. Igralca mečeta kocke in zapirata eno ali več številk, ki so seštevek cifer na kockah.
   Zmaga igralec, ki ima na koncu najmanjši seštevek vseh odprtih številk.

   Mere (v cm):
   22,5x22,5x3,4 cm
   Material: les

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna igra DOMINO - DVOJNA 9

   Namizna igra DOMINO - DVOJNA 9

   Domino je priljubljena klasična namizna igra za 2 do 4 igralce.

   Material:
   Lesena škatla: Imitacija oreha
   55 domin iz kvalitetne plastike

   Mere:
   200 x 125 x 60 mm

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra DAMA 8 x 8

   Namizna Igra DAMA 8 x 8

   Lesena preklopna garnitura - Dama
   Podloženi žetoni
   Dimenzije žetonov: 2,5 x 1 cm
   Dimenzije polja: 4 cm
   Dimenzije garniture (zaprte): 40 x 20 x 4 cm
   Garnitura je narejena iz brezovega lesa
   Žetoni so narejeni iz gabrovega lesa

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra PLADENJ s KOCKAMI

   Namizna Igra PLADENJ s KOCKAMI

   bukev, premer 300 mm, površina pladnja iz klobučevine,

   s 6 kockami, dolžina rob 16 mm.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra PLADENJ s KOCKAMI - VELIKI

   Namizna Igra PLADENJ s KOCKAMI - VELIKI

   Kavčukovec, premer 400 mm,
   površina pladnja: klobučevina
   Višina roba: 25 mm, dodanih je 5 lesenih kock.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna igra PLADENJ s KOCKAMI Umetno Usnje

   Namizna igra PLADENJ s KOCKAMI Umetno Usnje

   MDF z robom iz umetnega usnja, premer 350 mm, višina 36 mm

   Površina pladnja iz klobučevine,
   6 kock, beserni-design, dolžina stranice kocke 15 mm.

   Opozorilo! Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let zaradi manjših delov!
   Nevarnost zadušitve.

   Zapri navodila

  • Balinčki

   Balinčki

   Balinčki tehtajo skupaj približno 600 g in so iz posebnega, težjega in mehkejšega materiala, zelo podobnega naravni gumi. Primerni so za večino podlag (asfalt, pesek, travo, zemljo, mivko) in so manj občutljivi na odboje in veter. Uporabljeni materiali so primerni tudi za prehrano – torej so nenevarni otrokom ali živalim. Predvsem slednji (psi) jih radi prenašajo v ustih oz. žvečijo.

   V setu je 8 ploščkov v 4 barvah in 2 balinčka (eden je rezerva). Lahko tekmujeta dva igralca, dve ekipi po 2 igralca ali celo 4 igralci vsak zase.

   Pred začetkom igre vsak igralec vrže en plošček čim bliže balinčku za določitev vrstnega reda metanja v tekmi ali celo za izbor ekip: najbližji dobi pravico do meta balinčka, 1. in 3. sta prva ekipa, 2. in 4. pa druga ekipa. Balinček meče prvi vedno tisti igralec ali ekipa, ki je bila v poskusnem oz. prejšnjem metu bliže. Oddaljenost od linije meta do balinčka določi »lastnik« balinčka, igralci pa se lahko složno sporazumejo, da met balinčka popravijo, če prileti na neprimeren prostor, pod avto, na rob, na grm, za drevo itd…

   Igra se do 21 točk. Končna razlika mora biti 2 točki (npr. 22:20, 23:21, nikakor pa ne sme ostati pri rezultatu 21:20). Igra se na tri dobljene igre.

   Nekaj posebnih izrazov:

   Šiška: je situacija, kjer ima ekipa ali tekmovalec vse (2 ali 4) ploščke bliže balinčku kot nasprotnik(-i) – šteje se dvojno. Cof: je met, kjer se plošček dotika ali celo prekriva balinčka. Točko dobi tisti, ki ga »najbolj« pokrije. Upošteva se tudi luknja in krogi na ploščku. Voda: je met, kjer se sta ploščka enako oddaljena od balinčka oz. se tekmovalci nikakor ne morejo dogovoriti, kateri plošček je bliže. V tem primeru samo »izenačena« tekmovalca ponovita en met.


   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna igra ŠTIRI v VRSTO

   Namizna igra ŠTIRI v VRSTO

   Vsebina:
   Les, dimenzije 190 x 160 x 30 mm

   Štiri v vrsto je strateška igra za 2 igralca.
   Cilj je prvi postaviti štiri kroglice svoje barve v vrsto (navpično, vodoravno ali diagonalno).

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Družabna Igra VELIKI DOMINO 6

   Družabna Igra VELIKI DOMINO 6

   Vsebina:
   Torba dimenzij 330x105x60
   28 domin iz borovca. Dimenzije: 95x45x15 mm

   Domino je priljubljena igra za 2-4 igralce.
   Domine postavljamo na mizo, tako da se točke ne vidijo. Domine premešamo, nato vsak igralec vzame isto število domin.
   Igralca izmenično polagata domino ob domino. Domino lahko postavimo samo, če se cifri na dominah ujemata. Zmagovalec je tisti, ki se prvi znebi vseh domin.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.
    

   Zapri navodila

  • Namizna Igra SHOGI

   Namizna Igra SHOGI

   Vsebina:
   Shogi - miza, lipa - naravna in rdečkasto rjavo obarvano
   Dimenzije: 270 x 250 x 50 mm, natisnjena igralna plošča.
   40 igralnih ploščic.

   Shogi velja za japonski šah.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra RULETA PLASTIČNA ŠTEVILČNICA

   Namizna Igra RULETA PLASTIČNA ŠTEVILČNICA

   Vsebina:
   Številčnica in vrtavka sta narejana iz plastike, premer 300 mm.
   Dimenzije stavnega tepiha: ca. 700 x 400 mm, 2 kovinski kroglici, 100 plastičnih stavnih žetovnov, Ruletni loparček.

   Ruleta je zabavna in vznemirljiva igra že več kot 300 let.
   Ime izhaja iz francoščine  in pomeni majhno kolo iz besede “la roué” - kolo.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra RULETA BAKALITNA ŠTEVILČNICA

   Namizna Igra RULETA BAKALITNA ŠTEVILČNICA

   Vsebina:
   Bakalitna Številčnica in kovinska vrtavka, premer 300 mm.
   Dimenzije stavnega tepiha: ca. 700 x 400 mm, 2 kovinski kroglici, 100 plastičnih stavnih žetovnov, Ruletni loparček.

   Ruleta je zabavna in vznemirljiva igra že več kot 300 let.
   Ime izhaja iz francoščine  in pomeni majhno kolo iz besede “la roué” - kolo.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra RULETA IMITACIJA LESA

   Namizna Igra RULETA IMITACIJA LESA

   Vsebina:
   Kaseta: MDF imitacija lesa,
   Dimenzije kasete: 435 x 330 x 112 mm
   Lesena številčnica, premer 250 mm, kovinska vrtavka, tribarvni stavni tepih ca. 920 x 600 mm.
   2 kovinski kroglici, lesen ruletni loparček, 100 stavnih žetonov (11,5 g - žeton), 4 različne barve.

   Ruleta je zabavna in vznemirljiva igra že več kot 300 let.
   Ime izhaja iz francoščine  in pomeni majhno kolo iz besede “la roué” - kolo.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra RULETA IMITACIJA LESA II

   Namizna Igra RULETA IMITACIJA LESA II

   Vsebina:
   Kaseta: MDF imitacija lesa,
   Dimenzije kasete: 385 x 385 x 188 mm s predalom za pripomočke, pokrov iz pleksistekla.
   Lesena številčnica, premer 300 mm, kovinska vrtavka, tribarvni stavni tepih ca. 920 x 480 mm.
   2 kovinski kroglici, kovinski ruletni loparček, 200 stavnih žetonov (11,5 g - žeton), 4 različne barve, premer 40 mm.

   Ruleta je zabavna in vznemirljiva igra že več kot 300 let.
   Ime izhaja iz francoščine  in pomeni majhno kolo iz besede “la roué” - kolo.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Igra s kockami - Jamb

   Igra s kockami - Jamb

   Igra s kockami vsebuje lonček za metanje kock.

   Dimenzije lončka:
   Premer dna: 7 cm
   Višina: 9 cm

   V kompletu dobite tudi 6 kock.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra CROKINOLE

   Namizna Igra CROKINOLE

   Vsebina:
   Igralna plošča: MDF in borovec, rjavo pobarvana.
   Dimenzije plošče: 69 x 69 x 2,5 cm.
   Igralni žetoni: Čajevec, naravna barva in rjavo pobarvani.
   Premer žetona: 27 mm.

   Crokinole je igra za 2-4 igralce. Zahteva tehnično kot tudi taktično znanje.

   Cilj igre je doseči v naprej dogovorjeno število točk.
   Igralci morajo približati svoje žetone kar se da blizu centra igralne plošče pri tem pa po možnosti zbiti nasprotnikove žetone iz centra.
   Po vsakem krogu se sešteje točke in igralec, ki prvi doseže dogovorjeno število točk, zmaga.

   Igra spominja na Carrom, curling in celo frnikolanje. Igra prihaja iz Kanade in je zelo priljubljena v severni Ameriki.

   Pravila so preprosta, obenem pa igra ponuja ogromno zabave.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Zasedi linije

   Zasedi linije

   Vsebina:
   2 MDF igralni plošči, obojestransko tiskani.
   Mere posamezne plošče: 20 x 20 x 1 cm
   Igralne figurice: plastične, premer 14 mm, 5 kock

   Igra za 2-4 igralce.

   Igra zahteva veliko preračunavanja in strateškega mišljenja.
   Cilj igre je zasesti čim več linij na igralni plošči s svojimi žetoni. Število žetonov, katere lahko položimo na igralno ploščo je določeno z metom kock. Točko osvojite šele ko boste zasedli celo linijo.
   Igralec z največ točkami zmaga.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra SHUT The BOX za 4 12 številk

   Namizna Igra SHUT The BOX za 4 12 številk

   Shut the Box je enostavna, a zelo zabavna igra. Igralci mečetjokocke in zapirajo eno ali več številk, ki so seštevek cifer na kockah.

   Zmaga igralec, ki ima na koncu najmanjši seštevek vseh odprtih številk.

   Mere (v cm):
   24,5x24,5x3 cm
   Material: les - bukev

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra SHUT The BOX 12 Umetno Usnje

   Namizna Igra SHUT The BOX 12 Umetno Usnje

   Shut the Box je enostavna, a zelo zabavna igra. Igralca mečeta kocke in zapirata eno ali več številk, ki so seštevek cifer na kockah.
   Zmaga igralec, ki ima na koncu najmanjši seštevek vseh odprtih številk.

   Mere (v cm): 29,5 x 29,5 x 4 cm
   Material: Čajevec, črno pobarvan in umetno usnje.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Mikado

   Mikado

   Vsebina:
   Škatla: bor, dimenzije: 19,5 x 4,3 2,5 cm. Palčke so narejene iz bambusa.
   Število igralcev: Od 1 naprej.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra MIKADO Bambus

   Namizna Igra MIKADO Bambus

   Vsebina:
   tulec: bambus, dimenzije: 5,5 x 5,5 x 22 cm. Palčke so narejene iz bambusa.
   Število igralcev: Od 1 naprej.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Prašičje kocke + Jamb

   Prašičje kocke + Jamb

   Prašičje kocke
   Prašičje kocke so precej podobne ostalim igram s kockami. Samo ena stvar je malenkost drugačna: namesto navadnih kock uporabljamo male prašičke...

   Kako se igra:
   Vsak igralec vrže vseh pet prašičkov na mizo. Prašiček, ki pristane na rilcu (in tako ostane), je vreden 10 točk. Ko pristane na vseh štirih, prejmete 5 točk. Prašiček, ki leži na hrbtu, je vreden 3 točke, pujsek, ki leži na boku, pa je vreden 1 točko. Igralec, ki prejme največ točk, je zmagovalec.


   Igra s kockami - Jamb
   Igra s kockami vsebuje lonček za metanje kock.


   Dimenzije lončka:
   Premer dna: 7 cm
   Višina: 9 cm

   V kompletu dobite tudi 6 kock.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Domino in Mikado v leseni škatli

   Domino in Mikado v leseni škatli

   Vsebina:


   Mikado
   Lesena škatla, palčke iz bambusa.
   Število igralcev: 1+

   Domino
   Lesena škatla, domine

   Priročna velikost omogoča, da vzamete komplet na vsako potovanje.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Pisani stolp - Jenga

   Pisani stolp - Jenga

   Razburljiva igra spretnosti za celo družino.


   Vsebina: pisane ploščice, kocka za določanje barv

   Da lahko začnemo z igro, iz ploščic zgradimo stolp. Igralci eden po eden iz stolpa jemljejo ploščice, in jih zlagajo na vrh stolpa. Dokazovati morajo svoje jeklene živce in mirne roke, ko postaja stolp vedno bolj majav. Igra se konča, ko se stolp poruši.
   S kocko lahko določate barvo ploščice, ki jo boste poskušali vzeti iz stolpa.

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra DAMA 10 x 10

   Namizna Igra DAMA 10 x 10

   Lesena preklopna garnitura - Dama
   Podloženi žetoni
   Dimenzije žetonov: 2,5 x 1 cm
   Dimenzije polja: 3,25 cm
   Dimenzije garniture (zaprte): 40 x 20 x 4 cm
   Garnitura je narejena iz brezovega lesa
   Žetoni so narejeni iz gabrovega lesa

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra SHUT The BOX 12 Bambus

   Namizna Igra SHUT The BOX 12 Bambus

   Shut the Box je enostavna, a zelo zabavna igra. Igralca mečeta kocke in zapirata eno ali več številk, ki so seštevek cifer na kockah. Zmaga igralec, ki ima na koncu najmanjši seštevek vseh odprtih številk.


   Mere (v cm): 33x19,5x3 cm 
   Material: Bambus 

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra MINI SHUT THE BOX 10

   Namizna Igra MINI SHUT THE BOX 10

   Shut the Box je enostavna, a zelo zabavna igra. Igralca mečeta kocke in zapirata eno ali več številk, ki so seštevek cifer na kockah. Zmaga igralec, ki ima na koncu najmanjši seštevek vseh odprtih številk.


   Mere (v cm): 15x9,7x1,8 cm 
   Material: Jesen

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna igra NALUKNJAN SOD

   Namizna igra NALUKNJAN SOD

   Matrial: Bukev 

   Dimenzije: 9 x 9 x 8,5 cm 

   Preprosta in zabavna igra za stare in mlade. Na začektu ima vsak igralec enako število lesenih zatičev, npr. 3 ali več. Več igralcev kot igra, manj zatičev vsak dobi. Na začetku Igralci, vržejo kocko. igralec z najvišjim rezultatom začne igro, nadaljuje igralec na njegovi levi. Vsak igralec ima v prvem krogu en met kocke. Od drugega kroga dalje lahko vsak igralec meče toliko časa, kolikor lahko da zatičev v prosto luknjo. Če je vržena 1 do 5, igralec enega izmed svojih zatičev vstavi v ustrezno luknjo na vrhu soda. Če igralec vrže številko, ki jo zasedena, vzame zatič in ga obdrži. Nato je na vrsti naslednji igralec. Če je vržena 6, da igralec zatič v srednjo luknjo, tako da je izven igre. Igralec lahko spet vrže kocko. Zmagovalec je tisti, ki se najprej znebi vseh svojih lesenih klinov. 

    OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra DOMINO KALIFORNIJA

   Namizna Igra DOMINO KALIFORNIJA

   Igra domino v leseni škatli - Kalifornija

   Material (lesene škatle) - Oreh

   Elegantna lesena škatla je narejena s prefinjeno natančnostjo.
   Igra vsebuje 28 kvalitetnih domino ploščic z zaobljenimi koti. 

   Dimenzije:
   Domine: 5,2 x 2,7 x 1 cm
   Lesena škatla: 24 x 17 x 8,5 cm

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra MAH JONGG Umetno Usnje

   Namizna Igra MAH JONGG Umetno Usnje

   Mah Jongg - Umetno usnje

   Vsebina:
   Lesena škatla oblečena v umetno usnje
   Dimenzije škatla: 155 x 100 x 70 mm
   Igralne ploščice: plastika, brez arabskih simbolov
   Dimenzije ploščice: 19 x 13 x 11 mm.


   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Namizna Igra DOMINO FLORIDA

   Namizna Igra DOMINO FLORIDA

   Igra domino v leseni škatli - Florida


   Elegantna lesena škatla je narejena s prefinjeno natančnostjo.
   Igra vsebuje 28 kvalitetnih domino ploščic z zaobljenimi koti. 

   Dimenzije:
   Domine: 5,2 x 2,7 x 1 cm
   Lesena škatla: 24 x 17 x 8,5 cm

   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila

  • Igra Rummikub Luzern

   Igra Rummikub Luzern

   Rummikub Igra Luzern

   Vsebina: 4 lesena stojala, vsako v svoji torbici iz tkanine, 106 ploščic vrhunske kakovosti v žametni torbici, 1 kocko, visokokakovostno potovalno torbo, ki olajša prenašanje in shranjevanje.

   STOJALO:
   Material: bukov les
   Dimenzije: 42 x 6,5 x 7 cm

   PLOŠČICE:
   Material: Visokokakovostna plastika
   Dimenzije: 3,5 x 2,5 cm

   Ta čudovita igra  je narejena iz visokokakovostnega bukovega lesa. To daje rustikalen videz in dobro kakovost.


   OPOZORILO! Ni primerno za otroke pod tretjim letom starosti.

   Zapri navodila


 • Sestavljanke iz kartona
  • Sestavljanke iz kartona

   Potrebni in priporoceni pripomocki

   Škarje, meter, olfa nož, lepilo (univerzalno, lahko tudi za les), pinceta

   Zapri navodila   Osnovni koraki sestavljanja pri vseh sestavljankah

 • Košarica je prazna
  Akcijska ponudba
  Digitalna šahovska ura DGT 2010
  Akcijska cena : €59.90
  Novo v prodaji
  Lesena Šahovnica OAK WALNUT
  Lesena Šahovnica OAK WALNUT
  Cena: €52.50
  Naključna ponudba
  King
  King's Indian 1
  Cena: €29.99
  PayPal Secure Shop Chess and Games Online Shop Muba

  © 2005 - 2023
  Email : chessgamesshop@gmail.com

  This page is safe and secured, AA+ 2018 Credit Worthiness 2018 This page is safe and secured, AA+ 2018 Credit Worthiness 2018